ครูวิรัลพัชร มนัสเสวี

ครูวิรัลพัชร มนัสเสวี

ครูประจำชั้น ม.5/1
ครูธีราภรณ์ พลสิงห์

ครูธีราภรณ์ พลสิงห์

ครูประจำชั้น ม.5/2
ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูประจำชั้น ม.5/3
ครูศรุตา เอื้องไพโรจน์

ครูศรุตา เอื้องไพโรจน์

ครูประจำชั้น ม.5/4
ครูรัชนีย์ สุขจ้อย

ครูรัชนีย์ สุขจ้อย

ครูประจำชั้น ม.5/5
ครูอรอนงค์ สุขสมบูรณ์

ครูอรอนงค์ สุขสมบูรณ์

ครูพิเศษ
ม.ธีรานนท์ อินต๊ะ

ม.ธีรานนท์ อินต๊ะ

ครูพิเศษ
ม.ชาติชาย ใจหาญ

ม.ชาติชาย ใจหาญ

ครูพิเศษ
ม.สิทธิพร นันทขว้าง

ม.สิทธิพร นันทขว้าง

ครูพิเศษ
ครูเสาวรีย์ นามวงศ์

ครูเสาวรีย์ นามวงศ์

ครูพิเศษ
ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูพิเศษ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds