ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูประจำชั้น ม.4/1
ครูชญาณิศา อะเซ็ง

ครูชญาณิศา อะเซ็ง

ครูประจำชั้น ม.4/2
ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูประจำชั้น ม.4/3
ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูประจำชั้น ม.4/4
ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูพิเศษ
ม.พงศกร ใจยะปราบ

ม.พงศกร ใจยะปราบ

ครูพิเศษ
ม.มิสึจิโระ อันไซ

ม.มิสึจิโระ อันไซ

ครูพิเศษ
ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ครูพิเศษ