ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูประจำชั้น ม.4/1
ครูชญาณิศา อะเซ็ง

ครูชญาณิศา อะเซ็ง

ครูประจำชั้น ม.4/2
ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูอาทิตยา คำตั๋น

ครูประจำชั้น ม.4/3
ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

ครูประจำชั้น ม.4/4
ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูพิเศษ
ม.พงศกร ใจยะปราบ

ม.พงศกร ใจยะปราบ

ครูพิเศษ
ม.มิสึจิโระ อันไซ

ม.มิสึจิโระ อันไซ

ครูพิเศษ
ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ม.เอกรัฐ ถนอมรัตน์

ครูพิเศษ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds