ครูสุมิตรา สร้อยยานะ

ครูสุมิตรา สร้อยยานะ

ครูประจำชั้น ม.2/1
ครูธัญญรัตน์ ชัยสา

ครูธัญญรัตน์ ชัยสา

ครูประจำชั้น ม.2/2
ครูแสงดาว วัฒนาพร

ครูแสงดาว วัฒนาพร

ครูประจำชั้น ม.2/3
ครูสุลักขณา บุญศิริ

ครูสุลักขณา บุญศิริ

ครูประจำชั้น ม.2/4
ม.คมสัน กอนแก้ว

ม.คมสัน กอนแก้ว

ครูพิเศษ
ครูศิริพรรณ อำพรรณศรี

ครูศิริพรรณ อำพรรณศรี

ครูพิเศษ
T.Noppason Nimmonrat

T.Noppason Nimmonrat

ครูพิเศษ