ครูวรรณิสา เมืองโคตร

ครูวรรณิสา เมืองโคตร

ครูประจำชั้น ม.1/1
ครูศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง

ครูศุภรัตน์ เอี่ยมไธสง

ครูประจำชั้น ม.1/2
ครูพิศมัย แสงทอง

ครูพิศมัย แสงทอง

ครูประจำชั้น ม.1/3
ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูประจำชั้น ม.1/4
ครูสมควร ปินทะยา

ครูสมควร ปินทะยา

ครูพิเศษ
ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิมพกานต์ วันสี

ครูพิเศษ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds