ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 1)
ม.อิทธิพล เหมหงษ์

ม.อิทธิพล เหมหงษ์

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 2)
ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 1)
ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 2)
ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 1)
ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 2)
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 1)
ครูปราณี คำปา

ครูปราณี คำปา

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 2)
ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูพิเศษ ป.2
ครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ

ครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ

ครูพิเศษ ป.2
Kitiyawadee Surin (T.Kim)

Kitiyawadee Surin (T.Kim)

ครูพิเศษ ป.2