ครูรำพรรณ หอเจริญ

ครูรำพรรณ หอเจริญ

ครูประจำชั้น ป.1/1 (ครู 1)
ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูประจำชั้น ป.1/1 (ครู 2)
ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูพวงพรรณ คำยอง

ครูประจำชั้น ป.1/2 (ครู 1)
ครูปราณี คำปา

ครูปราณี คำปา

ครูประจำชั้น ป.1/2 (ครู 2)
ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูประจำชั้น ป.1/3 (ครู 1)
ครูปรียา พันธุ์เกษม

ครูปรียา พันธุ์เกษม

ครูประจำชั้น ป.1/3 (ครู 2)
ครูจริญญา เจริญรักษ์

ครูจริญญา เจริญรักษ์

ครูประจำชั้น ป.1/4 (ครู 1)
ม.เอกชัย ศิริ

ม.เอกชัย ศิริ

ครูประจำชั้น ป.1/4 (ครู 2)
Miss Patcharin Klinson (T.Dream)

Miss Patcharin Klinson (T.Dream)

ครูพิเศษ ป.1
Miss Diane Eve Besares Quistadio

Miss Diane Eve Besares Quistadio

ครูพิเศษ ป.1