เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัยได้นำตัวแทนนักเรียน “คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” ร่วมกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณโรงเรียน ด้วยความตระหนักถึงมาตรการ รณรงค์กำจัดยุงลาย 3 เก็บ 3 โรค เก็บบ้าน, เก็บขยะ, เก็บน้ำ ทำให้ ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตามนโยบายของรัฐบาล

 

[FAG id=4616]
0Shares