“คนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุข” (มัทธิว 5:7) ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 ถวายดอกไม้แด่พระเยซู และ พระแม่มารีย์ เพื่อขอพรพระครับ#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่#SC#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2020

0Shares