ชมรม “SC รักษ์โลก” โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมกิจกรรม "การเพาะเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาด้วยวิทยาศาสตร์" ลงในกล้าไม้ฟื้นฟูป่า…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020

0Shares