โครงการขับขี่ปลอดภัย เด็กพระหฤทัยไร้ควันบุหรี่ ซึ่งมี ม.ชวลิต แก้ววงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนในชมรม GenZ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020

0Shares