ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กับ สภากาชาดไทย ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย

0Shares