ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กับ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย

0Shares