เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด กิจกรรมขอพรและฮับขวัญวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยมี บาทหลวงประทีป   กีรติพงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัย เป็นประธาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่  อีกทั้งแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวพระหฤทัย ที่มีความรักให้แก่กันและกัน

[awesome-gallery id=8075]

0Shares