ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับคุณครูที่มาทำงานครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในปีการศึกษา 2563 ( ไม่สาย ไม่ลา ไม่ป่วย ไม่ขาด ) จำนวน 20 ท่าน และ บางท่านยังรักษามาตรฐานติดต่อกันหลายปีครับ