ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 ฝ่ายงานห้องสมุด ได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดในหัวข้อ “ก้าวตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาจัดนิทรรศการ และให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืชและสัตว์ มีการจำหน่ายหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ – เพลงเทิดพระเกียรติในหลวง, กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรม, กิจกรรมสอยดาวต้นไม้แห่งขุมทรัพย์ความรู้ ฯลฯ

  [FGAL id=2679]

0Shares