เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ร่วมโครงการ ” กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 “ โดยนำนักเรียนอนุบาลไปร่วมแข่งกีฬา ร่วมขบวนพาเหรดสีชมพูและร่วมการแสดงภาคสนามชุด ” รักพ่อไม่มีวันพอเพียง “  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

[awesome-gallery id=7770]

0Shares