กิจกรรม Big Cleaning Day นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนพระหฤทัยของเราครับ (นักเรียนของเราต้องปลอดภัยจากโรคโควิค – 19 )


 


0Shares