เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแพน้อยลอยน้ำ เพื่อบูรณาการ การคิดอย่างเป็นระบบ วางแผน ออกแบบ อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ กรอบของการแก้ปัญหา ผ่านการร่วมมือสามัคคี เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยการ ลงมือทำจริง ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพระหฤทัย

 

0Shares