เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว ได้จัด “กิจกรรมแนะแนวทักษะชีวิต” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 เพื่อให้นักเรียนรับฟังประสบการณ์จาก ศิษย์เก่า โรงเรียนพระหฤทัย หลากหลายสถาบัน

 

[FAG id=4502]
0Shares