เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทแก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต รายการเบ๊น+โบ๊น Show ทางไทยทีวีสีช่อง 3 มาจัดกิจกรรมแสดงละครเวทีสื่อการสอนตอนพิเศษที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในระดับชั้นอนุบาล

0Shares