เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทแก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต รายการเบ๊น+โบ๊น Show ทางไทยทีวีสีช่อง 3 มาจัดกิจกรรมแสดงละครเวทีสื่อการสอนตอนพิเศษที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในระดับชั้นอนุบาล

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares