ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ ห้องนิทรรศการ 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

[awesome-gallery id=8749]

0Shares