เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดกิจกรรม “อำลาสถาบัน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น Shawn (ฌอห์น) ณ ลานเอนกประสงค์ ประธานในพิธี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา  สิงห์สา ผู้อำนวยการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ภายในงานมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียน ผู้บริหาร ผู้แทนครู กล่าวอวยพรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสจบการศึกษา ผู้แทนนักเรียนชั้น ม.6 กล่าวขอบคุณและมอบมาลัยกรให้แด่คณะผู้บริหาร คณะครู ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้จนสามารถประสบความสำเร็จ อีกทั้งภายในงานมีบรรยากาศของความเป็นพี่น้องระหว่างนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6

0Shares