เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม​ 2560โรงเรียนพระหฤทัย​เชียงใหม่​ ได้จัดกิจกรรม “สำนึกในพระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช” โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์​ ดร.กาญจนา​ สิงห์สา กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยวจนพิธีกรรม. รำสำนึก​ใน​พระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ  คณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงรักพ่อ  ไม่มีวันพอเพียง  สงบนิ่ง 89 วินาที  และกล่าวปฏิญาณตน​ร่วมกับจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

[FGAL id=5903]
0Shares