เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรม “สานสรรค์วันครู” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญ ยกย่องและประกาศเกียรติคุณของครู โดยมี คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์ เป็นประธาน

[awesome-gallery id=7577]

0Shares