การประกาศหน้าเสาธง ครั้งที่ 6/2563 ตามกิจกรรมสรรสร้างคนดี ศรีพระหฤทัย วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายกำกับติดตาม และประเมินผล) เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เด็กชายอัฒฎ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา ชั้น ป.1/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ในรายการ “ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2020”ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชนชาย 7-8 รุ่น B น้ำหนักเกิน 20 – 22 กิโลกรัม ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร


สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า เด็กหญิงกชพร บุญอินทร์ ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ รุ่นอายุ 8 ปีหญิงเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 นางสาวนิภรดา ยี่ลังกา ชั้น ม.6/6
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการ มหกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชน เชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องสกายฮอลล์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เด็กชายณภัทร เป็งเฟือย ชั้น ม.2/5 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด
ในรายการ Taekwondo Student open, 2020
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท เยาวชน ชาย รุ่น A น้ำหนัก 60 – 63 กิโลกรัม ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร


เมื่อวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 เด็กหญิงกนกกร ดีแก้วเกตุ ชั้น ม.1/3 เข้าร่วมการแข่งขันโปโลน้ำ ในรายการ “ทัวร์นาเมนต์ของศูนย์ฝึกเยาวชนกีฬาโปโลน้ำ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2”ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเหรียญรางวัล


ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระดับประถมศึกษา
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ในรายการ “FOOTBALL PE CMU U12 ประจำปี 2020”
ณ สนามหญ้าเทียม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม
ดังมีรายชื่อ ดังนี้
1.เด็กชายเควิน สปาดิน ชั้น ม.1/4
2.เด็กชายเทพรัตน์ เทพสิงห์ ชั้น ป.5/1
3.เด็กชายณัฐกร น้อยหลู่ ชั้น ป.5/1
4.เด็กชายโซระ ซูซูกิ ชั้น ป.5/1
5.เด็กชายศุภกิจ จินดาดุจสายชล ชั้น ป.5/4
6.เด็กชายภัทรดนัย สุขสถิตย์ ชั้น ป.5/5
7.เด็กชายรพีพงศ์ มะณีสุทธิ์ ชั้น ป.6/1
8.เด็กชายณัฏฐพล ศิริชุดา ชั้น ป.6/3
9.เด็กชายจิตพิสุทธิ์ คำนวณจิตร์ ชั้น ป.6/3
10.เด็กชายณฐนนท์ วงษ์สนิท ชั้น ป.6/5
11.เด็กชายตะวัน หลิน ชั้น ป.6/5ตัวแทนนักเรียนแกนนำ Gen Z มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีของโรงเรียนพระหฤทัย