โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายจริยธรรม ได้จัดกิจกรรม “สงบจิตน้อมใจ” โดยให้นักเรียนนั่งสมาธิตอนเช้าหลังเคารพธงชาติเสร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจผ่องใส สงบ มีความจำดี เสริมสร้างปัญญาแห่งการเรียนรู้และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น

 

[FAG id=5447]
    0Shares