เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม“ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564” ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี คุณพ่อโจงชอส์ แก้วมา เสกหนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ 
 


0Shares