ภาพกิจกรรมวันแม่ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.50 – 10.00 น. โดยประธานในพิธีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้้ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ รับชมการแสดงร่วมกับตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนพระหฤทัย