ภาพกิจกรรมวันแม่ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 07.50 – 10.00 น. โดยประธานในพิธีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้้ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยและกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ รับชมการแสดงร่วมกับตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนพระหฤทัย 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares