เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายอนุบาล ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กอนุบาลได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีทั้งการแสดง และเกมจับรางวัล โดยมี ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน

[awesome-gallery id=7515]

0Shares