กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รักพ่อไม่มีวันพอเพียง(วันดินโลก) ได้รับเกียรติจากบาดหลวงประทีป กีรติพงศ์ เป็นประธาน และมีตัวแทนคุณพ่อของนักเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงเทิดพระเกียรติ การจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ร.9 ด้านต่าง ๆ

 


0Shares