เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม​ 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการ​นักเรียนโรงเรียน​พระหฤทัย​เชียงใหม่​ ได้จัด “กิจกรรม​รำลึกพระคุณ​แม่” ​ขึ้น เพื่อแสดง​ความ​จงรักภักดี​ต่อ​แม่​ของ​แผ่นดิน​และ​แสดง​ความกตัญญู​ต่อ​แม่​ผู้​ให้กำเนิด​ ณ ลานเอ​นกประสงค์​ โรงเรียน​พระหฤทัย​ โดยมีผู้แทนคุณ​แม่จำนวน 225 ท่าน เข้าร่วมงาน ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์​ ดร.กาญจนา​ สิงห์​สา​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ กิจกรรม​ประกอบไปด้วยวจน​พิธีกรรม​ ประธานกล่าวถวายพระพร ทุกคนร่วมร้องเพลงสดุดีพระเเม่เจ้า จากนั้นประธาน​ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวันแม่ ระดับอนุบาล​ถึงชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 ผู้แทนแม่และผู้แทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกและเทิดพระคุณ​แม่​ พิธีล้างเท้าแม่ และผู้แทนลูกกราบแม่และมอบของที่ระลึกแก่แม่ที่มาร่วมงานทุกท่าน บรรยากาศ​เต็ม​ไปด้วยความรักความอบอุ่น​ที่แม่มีต่อลูก สร้างความประทับใจ​ให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

0Shares