เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียน​พระหฤทัย​เชียงใหม่​ ได้จั​ด​ กิจกรรม​รำลึก​พระคุณ​แม่​ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดิน และแสดง​ความกตัญญู​กตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด โดยได้รับเกียรติ​จาก​ซิสเตอร์​ ดร.กาญจนา​ สิงห์​สา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​ ประธานเปิดกรวย ผู้แทนครูถวายพานพุ่ม ประธานกล่าวอาเศียร​วาท​ ผู้แทนแม่และผู้แทนลูกกล่าว​ความรู้สึก นักเรียนรับรางวัลการประกวดวาดภาพ คำขวัญ คำกลอน และเรียงความ​บนเวที มีการแสดงรำถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์​ท่าน ผู้แทนลูกกราบคุณแม่ที่มาร่วมงาน หลังเสร็จกิจกรรมบนเวที ผู้แทนแม่ลูกได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรและปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ…

  [FAG id=5067]

0Shares