เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 นักเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วม “กิจกรรมรวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ณ ลานด้านหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  และร่วมกิจกรรมวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 3

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares