เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 นักเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วม “กิจกรรมรวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ณ ลานด้านหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  และร่วมกิจกรรมวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ หมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 3

0Shares