เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ฝ่ายจริยธรรม ได้เริ่มจัดกิจกรรม “การภาวนาด้วยเสียงเพลง” ทุกวันพุธ  ในช่วงเวลาเช้าหลังเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุขและมีสมาธิ มากยิ่งขึ้น

[FAG id=5266]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

0Shares