ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.1-ป.6 …

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020

0Shares