เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วม “กิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 7 เครือข่ายอากาศสะอาด เพื่อการจัดการมลพิษ เพิ่มคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่” โดยมี พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นณ มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares