เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัย ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณียี่เป็ง” ขึ้น โดยมี ซิสเตอร์ ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ เป็นประธาน และยังมีวิทยาการมาให้ความรู้เรื่องการทำ “ผางประทีป” อีกด้วย 

 


วีดีโอ

0Shares