เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่ ภูอิงฟ้ารีสอร์ท อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีวิทยากรมาสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม รักสถาบัน รักเพื่อน รักครอบครัว และที่สำคัญรักตัวเอง และนำตัวเองไปสู่อนาคตที่สดใส สมกับชื่อรุ่น Shawn ซึ่งแปลว่า “ของขวัญจากพระเจ้า”

0Shares