เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เข้าชมศิลปะ 3 D ณ Art in paradise 

0Shares