เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์อาร์ตอินพาราไดซ์ กิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับธรรมชาติ และจิตนาการด้านศิลปะ