เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์อาร์ตอินพาราไดซ์ กิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กับธรรมชาติ และจิตนาการด้านศิลปะ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares