เมื่อวันที่16ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ร่วมใจกันทำวจนพิธีกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0Shares