วันพุธ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจรของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นั่งรถรางชมความงาม…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020