เช้าวันนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทำกิจกรรมธรรมสัญจร ทีวัดป่าพร้าวนอก…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020
 

0Shares