เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ฝ่ายอนุบาล ได้จัด “กิจกรรมทัศนศึกษาพาสุขใจ”  โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจรรมดังกล่าว ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวเด็ก

 

[awesome-gallery id=6283]

0Shares