เมื่อวันที่ 25 -26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมค่าย Gifted 05 ซึ่งเป็นโครงการของสายการเรียน…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020

0Shares