ภาพกิจกรรมค่ายสุภาพบุรุษ SC. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


0Shares