เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทโฟร์โมสต์โอเมก้าโกลด์ มี DHA 5 เท่า ได้มาจัดกิจกรรมให้เด็กๆอนุบาล เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและสมอง ณ ลานพระกุมาร โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

[awesome-gallery id=8478]

0Shares