เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ตามหาปู่ไดโนเสาร์) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

0Shares