เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกไปทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (ตามหาปู่ไดโนเสาร์) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares