เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดบทความ และคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

 


0Shares