ไฟล์เอกสารแสดงความประสงค์การยินยอมของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์และเอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และผู้ปกครองต้องลงนามในเอกสารทั้ง 2 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณครูรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล 053-276087 (เวลาราชการ)0Shares