โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020
 

0Shares